Sony Xperia M5 - Управление на видео съдържание

background image

Управление на видео съдържание

Ръчно получаване на информация за филм

1

Уверете се, че устройството ви има активна връзка за данни.

2

Докато се изпълнява даден видеоклип, натиснете върху екрана, за да се покажат
контролите.

3

Натиснете > Информация.

Изтриване на видеоклип

1

На началния екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

2

Натиснете , за да отворите менюто на началния екран на приложението „Видео“, след
което намерете желания видеофайл за изтриване.

3

Докоснете и задръжте миниатюрата на видеоклипа, след което натиснете Изтрий от
появилия се списък.

4

За потвърждение натиснете отново Изтрий.