Sony Xperia M5 - Настройка на имейл

background image

Настройка на имейл

Използвайте приложението за имейл в устройството си за изпращане и получаване на имейл
съобщения през своите имейл акаунти. Можете да имате няколко имейл акаунта едновременно,
включително служебни акаунти в Microsoft Exchange ActiveSync.

Настройка на имейл акаунт

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Имейл.

3

Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да довършите настройката.

За някои имейл услуги може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на имейл
услуги, за да се информирате за подробните настройки за имейл акаунта.

Добавяне на допълнителен имейл акаунт

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Натиснете , а след това Настройки > Добавяне на акаунт.

4

Въведете имейл адреса и паролата, а след това натиснете Напред. Ако настройките на
имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, можете да ги конфигурирате ръчно.

5

Когато приключите, натиснете Напред.