Sony Xperia M5 - Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

background image

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

1

Обектив на предната камера

2

Превключване между предната и основната камера

3

Избор на режим на заснемане

4

Увеличаване или намаляване на мащаба

5

Екран на основната камера

6

Клавиш за камерата – активиране на камерата/заснемане на снимки/запис на видеоклипове

7

Преглед на снимки и видеоклипове

8

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

9

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

10

Настройки на режим на заснемане

11

Настройки на светкавицата

Заснемане на снимка от екрана при заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте иконата на камерата , след което я
плъзнете наляво.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Снимане с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете клавиша за камера докрай.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете
пръста си.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете клавиша на камерата. Снимката ще бъде заснета,
щом пуснете клавиша на камерата.

Използване на светкавицата за снимки

1

Когато камерата е отворена, натиснете .

2

Изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

102

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на функцията за мащабиране

Когато камерата е отворена, съберете или разтворете пръсти върху екрана на камерата. Също
така можете да използвате клавиша за сила на звука, като го натискате нагоре или надолу.

1

За да разрешите тази функция, натиснете , след което натиснете Още > Използвай
клав. за звук за
.

2

Изберете Мащабиране.

Запис на видеоклипове с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

.

3

За да започнете записа на видеоклип, натиснете клавиша за камерата.

4

За да спрете записа, натиснете отново клавиша за камерата.

Запис на видеоклип

1

Активирайте камерата.

2

Ако не е избран видеорежимът, плъзнете екрана, за да изберете

.

3

Насочете камерата към обекта.

4

За да започнете записа, натиснете .

5

За да спрете временно записването на видео, натиснете . За да продължите записа,
натиснете .

6

За да спрете записа, натиснете .

Заснемане на снимка, докато се записва видео

За да заснемете снимка, докато се записва видео, натиснете . Снимката ще бъде
заснета, щом пуснете бутона на камерата.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимка или записан видеоклип

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете върху екрана, за да се покаже лентата с инструменти.

3

Натиснете .

4

За потвърждение натиснете Изтрий.