Sony Xperia M5 - Общи настройки на камерата

background image

Общи настройки на камерата

Режими на заснемане

Ръчен
Ръчно регулирайте настройките за камера, като например разделителна способност, баланс на белия цвят и
ISO.

Супер автомат. режим
Оптимизирайте настройките си, за да са подходящи за всякакви сцени.

Видеокамера
Ръчно регулирайте настройките за видео, като например разделителна способност, HDR видео и режим на
фокус.

Прилож. за камерата
Изберете ръчно приложенията за камера.

HDR видео е налично само ако разделителната способност за видео е зададена на HD.

Превключване между режимите на заснемане и приложенията за камера

1

Натиснете и задръжте клавиша на камерата.

2

Плъзнете екрана до желания режим на заснемане или до списъка с приложения.

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Приложения за камера

Sound Photo
Заснемайте снимки с фонов звук.

AR ефект
Заснемайте снимки или видеоклипове с виртуални сцени и герои.

Творчески ефект
Добавете ефекти към снимки или видеоклипове.

Панорамно обхождане
Заснемайте широкоъгълни и панорамни снимки.

Портрет със стил
Заснемайте снимки със стилове на портрети в реално време.

Timeshift video
Записвайте видеоклипове с висока кадрова честота и приложете ефекти за забавен каданс.

4K видеоклип
Записвайте видеоклипове с 4K ултрависока разделителна способност.

Лице в кадър
Заснемайте снимки, като използвате предната и задната камери едновременно.

Мулти камера
Записвайте една и съща сцена от множество ъгли на един и същи екран.

AR маска
Използвайте други лица, за да маскирате своето собствено.

Sweep Panorama

С лесно движение на натискане-и-плъзгане можете да правите широкоъгълни и панорамни снимки
от хоризонтална или вертикална посока.

За да направите панорамна снимка

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

, след което изберете .

3

За да изберете посоката на снимане, натиснете

.

4

Натиснете клавиша за камерата и местете камерата бавно и постепенно към посоката на
движение, указана на екрана.

Режим на мултикамера

Режимът на мултикамера ви позволява да правите снимки или видеоклипове, които комбинират
различни ъгли от два различни източника. Два дисплея на камерата се появяват на екрана на
устройството – единият е от камерата на вашето устройство, а другият е от свързано устройство
Xperia

®

или камера Sony, която поддържа технология NFC и Wi-Fi Direct

®

.

Така че ако сте на концерт например, можете да направите снимка или видеоклип, който
комбинира изглед на групата от един ъгъл и публиката от друг, а за най-добър ефект можете да
използвате режима на мултикамера.
Можете да зададете режима на мултикамера чрез NFC, който стартира сдвояването на двете
устройства чрез технологията Wi-Fi Direct

®

.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на режим с повече камери

1

Включете функцията за NFC на двете устройства, които искате да свържете.

2

Активирайте камерата на вашето устройство.

3

Плъзнете екрана за избиране на

, след което изберете .

4

На екраните на двете устройства натиснете .

5

Докоснете една с друга зоните за откриване на NFC на всяко устройство. Двете устройства
сега трябва да се свържат с помощта на Wi-Fi Direct

®

технологията.

6

След като устройствата се свържат, двата дисплея на камерата се появяват на екрана на
устройството – единият е от камерата на вашето устройство, а другият е от камерата на
свързаното устройство.

7

За преподреждане или преоформяне на дисплеите на камерата натиснете

.

8

Когато приключите с редакцията и сте готови да уловите окончателно комбинираната
снимка или видео, натиснете Готово > .

Функция Style Portrait

Можете да използвате функцията Style Portrait за добавяне на ефекти на ретуширане по време на
заснемане на портретни снимки, за да получите най-добрите резултати. Можете също да
използвате настройката Вълшебен лъч, за да добавите блясък в очите.

Използване на функцията „Стилове за портретна снимка“

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

, след което изберете .

3

За да се покажат всички стилове, натиснете името на стила, който в момента е избран,
като например Мехурче.

4

За да добавите още стилове, натиснете Още.

5

Изберете стила, който искате да приложите, след което натиснете , за да направите
снимка.

Използване на функцията „Вълшебен лъч“

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

, след което натиснете > .

3

За да приложите ефект на прожектор „вътрешно око“, изберете персонализиран модел.

AR mask

Използвайте функцията AR mask, за да маскирате автопортрет на лицето ви с черти от лицето на
друг човек или на животно. Можете например да слеете лицето си с лицето на ваш приятел, за да
създадете забавни хибридни автопортрети.

Използване на функцията AR mask

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана до

, след което изберете .

3

Насочете камерата към лицето, след което изберете маската, която искате да приложите.

4

За да заснемете снимката, първо докоснете , за да скриете всички маски, след което
докоснете .

5

За да се покажат отново всички видове маски, поставете лицето в цветната рамка, която се
появява във визьора на камерата, след което докоснете .

Изтегляне на приложения за камерата

Можете да изтегляте безплатни или платени приложения за камерата от Google Play™ или други
източници. Преди да започнете изтеглянето, проверете дали имате връзка с интернет, за
предпочитане през Wi-Fi, за да ограничите таксите за трафик на данни.

Изтегляне на приложения за камерата

1

Отворете приложението за камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

, след което натиснете .

3

Изберете приложението, което искате да изтеглите, след което следвайте инструкциите, за
да завършите инсталирането.

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разпознаване на лице

Камерата авоматично разпознава лица и ги посочва с рамки. Оцветена рамка показва кое лице е
избрано за фокусиране. Фокусът се задава върху лицето, което е най-близко до камерата. Можете
също така да натиснете някоя от рамките, за да изберете кое лице да е във фокус.

Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица

Използвайте технологията Smile Shutter™ за фотографиране на лице в момент, в който се
усмихва. Камерата разпознава до пет лица и избира едно от тях за разпознаване на усмивката и
за автоматичен фокус. Когато избраното лице се усмихне, камерата автоматично прави снимката.

Включване на Smile Shutter™ (улавяне на усмивка)

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете .

3

Намерете и докоснете Улавяне на усмивка, след което изберете ниво на усмивка.

Снимане чрез Smile Shutter™

1

Когато камерата е отворена и Smile Shutter™ е включен, насочете камерата към обекта.
Камерата избира лице за фокусиране.

2

Избраното лице се появява в оцветена рамка и снимката се прави автоматично.

3

Ако не бъде разпозната усмивка, натиснете клавиша за камерата, за да направите
снимката ръчно.

Добавяне на географски позиции към снимките

Разрешете функцията „Записване на местоположение“, за да добавяте приблизителното
географско местоположение към снимките при заснемането им. Географското местоположение се
определя с помощта на безжични мрежи и/или с помощта на GPS технология.
Когато на екрана на камерата се появява , „Записване на местоположение“ е включено, но
географската позиция не е намерена. Когато се появява , „Записване на местоположение“ е
включено и географското местоположение е налично, така че географското положение може да се
добави към снимката. Ако не се появи нито един от тези два символа, „Записване на
местоположение“ е забранено.

Включване на поставянето на геоетикети

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Местоположение.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

Активирайте камерата.

5

Натиснете .

6

Натиснете Още > Записване на местоположения. Преместете плъзгача надясно.

Бързо стартиране

Използвайте настройките за бързо стартиране, за да стартирате камерата, когато екранът е
заключен.

Само стартиране
Когато тази настройка е активирана, можете да стартирате камерата при заключен екран чрез натискане и задържане на
клавиша за камера.

Стартиране и заснемане
Когато тази настройка е активирана, можете да стартирате камерата и да заснемете снимка автоматично при заключен
екран чрез натискане и задържане на клавиша за камера.

Старт. и запис на видеоклип
Когато тази настройка е активирана, можете да стартирате камерата и да започнете записването на видеоклип при
заключен екран чрез натискане и задържане на клавиша за камера.

Изкл.

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Заснемане с докосване

Посочете област за фокусиране, след което докоснете екрана на камерата с пръст. Снимката ще
бъде заснета, щом пуснете екрана.

Звук

Можете да изберете дали да включите, или изключите звука на затвора.

Съхранение на данни

Можете да изберете да запишете вашите данни или на сменяема SD карта, или във вътрешната
памет на вашето устройство.

Вътрешна памет
Снимките или видеоклиповете се запазват в паметта на устройството.

SD карта
Снимките или видеоклиповете се запазват в SD картата.

Таблични линии

Изберете, за да включите или изключите табличните линии във визьора на камерата.

Използване на клавиша за сила на звука като

Можете да изберете как желаете да използвате клавиша за сила на звука, когато заснемате
снимки.

Мащабиране
Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.

Сила на звука
Използвайте клавиша за сила на звука за регулиране на силата на звука.

Затвор на камерата
Използвайте клавиша за сила на звука за заснемане на снимки.

Touch Block

Можете да забраните чувствителния на допир екран, за да избегнете непреднамерените
докосвания, когато използвате камерата.

Баланс на бялото

Тази настройка, която е налична само в Ръчен режим на заснемане, регулира цветовия баланс в
съответствие с условията на осветеност. Освен това можете да регулирате ръчно експонацията в
диапазона от -2,0 EV до +2,0 EV. Можете например да увеличите яркостта на изображението или
да намалите общата експонация чрез натискане съответно на контролите плюс и минус, когато
иконата за регулиране на баланса на бялото/стойността на експонацията/HDR е показана.

Автоматично
Регулира цветовия баланс автоматично според условията на осветеност.

Волфрамова
Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.

Флуоресцентно
Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.

Дневна светлина
Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.

Облачно
Регулира цветовия баланс при облачно небе.

107

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.