Sony Xperia M5 - Изпращане на информация за контакт

background image

Изпращане на информация за контакт

Изпращане на визитната ви картичка

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете Аз.

3

Натиснете , след което натиснете Споделяне.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.

Изпращане на контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, чиито данни искате да изпратите.

3

Натиснете , след което натиснете Споделяне.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.

Изпращане на няколко контакти наведнъж

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Маркир. няколко.

3

Маркирайте контактите, които искате да изпратите, или изберете всички, ако искате да
изпратите всички контакти.

4

Докоснете , след което изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите
се на екрана инструкции.

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.