Sony Xperia M5 - Предпочитани и групи

background image

Предпочитани и групи

Контакти, които маркирате като предпочитани се появяват в раздел Предпочитани в приложението
за контакти заедно с контактите, на които най-често позвънявате или "top contacts". По този начин
вие получавате по-бърз достъп до тези контакти. Можете също да присвоите контакти към групи,
за да получите по-бърз достъп до група контакти от приложението за контакти.

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.

3

Докоснете .

Преглед на предпочитаните контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете Предпочитани.

Добавяне на контакт към група

1

В приложението "Контакти" натиснете контакта, който искате да добавите към група.

2

Натиснете , след което натиснете лентата директно под Групи.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка за групите, към които искате да добавите контакта.

4

Натиснете ЗАПИШИ.